تعمیر پکیج tachi | تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج

تعمیر پکیج tachi

تعمیر پکیج tachi |تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج سرزمین ما دارای منابع سرشار گاز طبیعی می باشد. به کارگیری درست از این نعمت خدادادی و ساخت لوازم خانگی که مصرف گاز طبیعی و مایع دارند ما را در جهت شکوفایی اقتصاد کشورمان کمک می نماید.

تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج :در دنیای امروز به علت محدود بودن منابع طبیعی و افزایش جمعیت صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی به عنوان یک اصل مطرح است. با توجه به اینکه منابع مواد نفتی رو به نقصان است متخصصین در کشورهای توسعه یافته تلاش می نمایند که وسایلی طراحی نمایند که در مصرف انرژی صرفه جویی کرده تا از این نعمت الهی بهره بیشتری گرفته شود

تعمیر پکیج tachi استاندارد عملکرد

نصب و راه اندازی دستگاه پکیج گرمایشی برابر اصول فنی و توصیه های شرکت سازند

پکیج تاچی دستگاهی است که آب گرم مورد نیاز برای تأمین گرمایش محیط، به وسیله پخش کننده های گرمایی (رادیاتورها، فن کویل یا گرمایش ازکف) و آب گرم بهداشتی برای مصارف روزمره از قبیل شستشو، استحمام و غیره را فراهم می نماید

تعمیر پکیج tachi
تعمیر پکیج tachi

چگونگی تعمیر پکیج tachi

تعمیر پکیج tachi
تعمیر پکیج tachi

A لوازم گازسوز گروه ۱ تأمین می کنند و برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به دودکش نیاز ندارند. هوای احتراق از محیط نصب ومحصولات احتراق نیز به محیط نصب تخلیه می شوند.تعمیر پکیج tachi

B لوازم گاز سوز گروه ۲ هوای احتراق از محل نصب تأمین می شود و هر دو گروه برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به تجهیزات در نوع این تجهیزات می باشد. تعمیر پکیج tachi  و ۲B خاصی نیاز دارند و تفاوت لوازم گازسوز ۱ نیازی به B مجهز به کلاهک تعدیل می باشند (مانند آب گرم کن زمینی) اما گروه ۲ B لوازم گازسوز گروه ۱ کلاهک تعدیل ندارند و می توانند از نوع فن دار باشند. (مانند آب گرم کن دیواری فن دار)

تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج
تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج

C لوازم گازسوز گروه ۳ برای احتراق را ازخارج فضای محل نصب دستگاه تأمین می نمایند وبرای تخلیه احتراق به تجهیزات ویژه ای نیاز دارند به این گروه، لوازم گازسوز با محفظه احتراق بسته یا (روم سیلد)گفته می شود علاوه بر اینکه گازهای ناشی از احتراق به صورت اجباری (توسط فن) به خارج از فضای نصب هدایت می شوند هوای مورد نیاز برای احتراق نیز از خارج از فضای نصب دستگاه، مکیده می شود. (مانند پکیج گرمایی دیواری محفظه احتراق بسته

تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج
تعمیرات پکیج تاچی عظیمیه کرج

تعمیرپکیج tachi  تعمیرات پکیج تاچی در عظیمیه کرج را به گروه نمایندگی رسمی تاچی واگذار نمایید