امور مشتریان

مسائل مربوط به امور مشتریان تاجی در شهر کرج و شهریار نمایندگی تاچی در کرج و شهریار کلیه آموزش ها و دستورالعمل ها و همچنین کدهای خطا ها و دفترچه های آموزش محصولات تاچی را به شما خریداران محترم را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بتوانید از محصولات تکی استفاده بهتری ببرید.